Sistem za udeležence

Pravno obvestilo

Avtorske pravice

Vse informacije, posnetki in podobe, ki so objavljene na spletnem mestu www.simbioza.eu, so last Zavoda Ypsilon in so predmet avtorske zaščite ali drugih oblik zaščite intelektualne lastnine.

Dokumenti, objavljeni na teh spletnih straneh, se lahko uporabljajo izključno v splošno izobraževalne in informativne namene, in se jih ne sme spreminjati, prepisovati, razmnoževati, ponovno objavljati, pošiljati po pošti ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja Zavoda Ypsilon. Zavod Ypsilon aktivno uveljavlja pravice do intelektualne lastnine v največjem možnem obsegu, ki ga omogoča zakonodaja.

 

Omejitev odgovornosti

Zavod Ypsilon se bo po najboljših močeh trudila zagotavljati točne in ažurne podatke na svojih straneh, vendar uporabnike spletnih strani opozarja, da so besedila informativnega značaja, zato ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo točnost in celovitost strani. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Niti Zavod Ypsilon niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, ni odgovorna za občasno nedelovanje strani, za morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij, zato ne odgovarja za nobeno škodo ali neprijetnosti, ki bi izhajale iz obstoja spletnih strani, iz dostopa do in/ali uporabe in/ali nezmožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh in/ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini, ne glede na to, ali so bili obveščeni o možnosti take škode.

Ker so na spletnem mestu določene povezave na druge spletne strani, nad katerimi Zavod Ypsilon nima nadzora, ne more jamčiti in tudi ne prejemati ali posredovati pritožb glede točnosti vsebin katerekoli spletne strani, za katero nudi povezavo ali referenco in ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

Zavod Ypsilon si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni ali odstrani vsebino teh spletnih strani, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Varovanje zasebnosti

Zavod Ypsilon, organizator projekta Simbioza, se zavezuje, da bo spoštoval in varoval zasebnost obiskovalcev in uporabnikov spletne strani www.simbioza.eu. Podatkov, ki nam jih boste posredovali preko spletne strani, ne bomo nikoli uporabili brez vašega privoljenja, jih kakorkoli posredovali ali dali v uporabo tretjim osebam, razen ko je to v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi in potrebno zaradi izvedbe projekta Simbioza ali svojim zunanjim izvajalcem in partnerjem.  V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

Prijavljeni uporabniki Zavodu Ypsilon kot upravljavcu dovoljuje, da vodi, vzdržuje, združuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih in registriranih uporabnikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur.l.RS, št. 94/2007). Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu.

Zagotavljamo, da bomo vse podatke, ki nam jih boste na kakršenkoli način posredovali, brezpogojno varovali ter ravnali z njimi v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Podatki, pridobljeni preko spletnega prijavnega obrazca, se bodo uporabljali zgolj za interne namene zbiranja in vodenja prijav, organizacije in izpeljave projekta Simbioza. Uporabnik s prijavo preko spletnega prijavnega obrazca soglaša z obdelavo navedenih osebnih podatkov s strani upravljalca zbirke podatkov, Zavoda Ypsilon, in izjavlja, da je seznanjen z namenom obdelave teh osebnih podatkov ter z njihovim hranjenjem v namen projekta Simbioza.

Spletni prijavni obrazec vsebuje naslednje podatke: ime in priimek udeleženca, kontaktni telefon, email, letnico rojstva, podatek ali se prijavlja kot udeleženec delavnic ali kot prostovoljec  ter pri udeležencih delavnic še podatek o dosedanji uporabi računalnika in načinu prijave.

Uporabnik hkrati z izpolnitvijo osebnih podatkov preko spletnega prijavnega obrazca soglaša, da ga organizacijska ekipa Zavoda Ypsilon preko prijavnega elektronskega naslova redno obvešča o poteku projekta in posreduje informacije, ki so potrebne za izpeljavo projekta. Uporabnik je seznanjen, da v kolikor tega ne želi oziroma se želi odjaviti od elektronskega obveščanja, lahko to kadarkoli stori z odjavo preko poštnega naslova info@simbioza.eu.

Uporabnik z izpolnitvijo osebnih podatkov preko spletnega prijavnega obrazca soglaša tudi, da mu organizacijska ekipa Zavoda Ypsilon preko prijavnega elektronskega naslova posreduje ponudbo pokroviteljev projekta Simbioza. Uporabnik je seznanjen, da v kolikor tega ne želi oziroma se želi odjaviti od elektronskega obveščanja, lahko to kadarkoli stori z odjavo preko poštnega naslova info@simbioza.eu.

Sodelujoči lahko od organizatorja/upravljalca kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno prenehat uporabljati njegove osebne podatke, in sicer tako, da organizatorju to sporoči na elektronski naslovinfo@simbioza.eu.

V primeru kakršnihkoli vprašanj glede varovanja zasebnosti podatkov, delovanja ali uporabe spletne strani in projekta Simbioza, nas kontaktirajte na info@simbioza.eu.

Zavod Ypsilon si pridržuje pravico do spremembe splošnih pogojev.

simbiozo ponosno predstavlja: